Akcia Rakúsko-Slovensko
Aktion Österreich-Slowakei
   
[ Anmeldung | Registrierung (gesperrt) ]

Dies ist die ALTE Webseite zum Einreichen der Projektanträge.

WICHTIGER HINWEIS:

Auf dieser Webseite können Sie sich nur ältere Projektanträge anschauen, wenn Sie sich früher registriert haben und Benutzername und Passwort schon haben. Registrierung von neuen Benutzern ist nicht mehr möglich.

Eine neue Webseite der Aktion Österreich - Slowakei wurde veröffentlicht. Die Projektanträge werden auf www.aktion.saia.sk erstellt und eingereicht.

Mitarbeiter der Aktion Österreich - Slowakei

------------------------------------------------

Toto je STARÁ webstránka na podávanie projektov.

Dôležité upozornenie:

Na tejto stránke si môžete prezerať iba svoje staršie projektové žiadosti, a to v prípade, že už máte prístupové meno a heslo. Registrácia nových užívateľov nie je možná.

Bola sprístupnená nová webstránka Akcie Rakúsko - Slovensko. Nové projektové žiadosti si možno vytvoriť a podať prostredníctvom www.aktion.saia.sk.

Tím Akcie Rakúsko - Slovensko

 

(C) 2002 SAIA | powered by SEAL IT Services